§ 1
INFORMACJE OGÓLNE


1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.sklep.promo-mix.pl jest Agencja Reklamowa Promo-Mix

2. Sklep internetowy dedykowany jest dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prywatnych zainteresowanych zakupami produktów reklamowych, gadżetów, materiałów drukowanych, zwanym w dalszej części KLIENTEM.

3. Produkty w sklepie można umieszczać w koszyku bez rejestracji  - koszyk służy jako tymczasowa przechowalnia produktów. Rejestracja dostępna jest dla klientów, którzy planują ponwone zakupy na www.sklep.promo-mix.pl

4. Do realizacji / złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu.

5. Wypełnienie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.

6. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną.

7. Na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego Promo-Mix nie udziela się gwarancji jakości (art.577 kc), chyba ze zostało to wyraźnie podane przy opisie produktu.

 

§ 2
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


1. Zamówienia są przyjmowane od  klientów poprzez:

    złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego www.sklep.promo-mix.pl
    przesłanie zamówienia poprzez wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce kontakt
    kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta, który jest do Państwa dyspozycji w dni robocze w godzinach od 8:00-16:00 pod numerem telefonu 696 417 020.

Dane niezbędne do zamówienia to:

    Nazwa firmy
    Imię i Nazwisko
    Adres (do faktury oraz do wysyłki)
    NIP (w przypadku firm)
    Telefon
    Adres email
    Symbol produktu + kolor + liczba sztuk

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 12.00 oraz w sobotę, niedziele i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.

3. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku wyłączając święta.

4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po zaksięgowaniu na koncie bankowym wpłaty 100% wartości zamówienia, chyba że zostały ustalone indywidualne warunki handlowe.

6. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Promo-Mix skontaktuje się z KLIENTEM w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.

7. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je - telefonicznie lub drogą elektroniczną, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numerem infolinii 696 417 020 lub wysyłając wiadomość na adres: biuro@promo-mix.pl

8. Jeżeli wystąpiły jakiekolwiek problemy z dokonaniem zamówienia online w naszym sklepie skontaktuj się z nami : e-mail: biuro@promo-mix.pl lub pod nr. tel: 696 417 020

9. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia w przypadku gdy podane rejestracyjne są niepoprawne, błędne, lub gdy nie ma kontaktu z klientem.

10. Ceny produktów wyświetlane na sklepie www.sklep.promo-mix.pl nie zawierają kosztów znakowania.

11. Na zakupiony towar sklep Promo-Mix wystawia faktury VAT.

12. Po złożeniu zamówienia przez stronę www.sklep.promo-mix.pl do wartości zakupowej zostaną doliczone koszty transportu oraz koszty usługi znakowania, jeżeli takowa została zamówiona przez klienta.

13. Promo-Mix zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od daty jego złożenia.

§ 3
WYSYŁKA


1. Zamówione produkty dostarczane są do KLIENTA przez firmę kurierską DHL, GLS lub UPS. Nie istnieje możliwość wysyłki Pocztą Polską.

2. Wysyłka towarów następuje po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe:

mBank 18 1140 2004 0000 3702 7497 8400 w wysokości 100% zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia liczy się od chwili wpłynięcia środków pieniężnych na konto bankowe i wynosi odpowiednio:

    od 2 do 9 dni dla produktów dostępnych na stanie magazynowym
    od 7 do 21 dni dla produktów niedostępnych oraz produktów na zamówienie klienta

4. W przypadku nagłego wzrostu zamówień lub innych okoliczności uniemożliwiających szybką realizację zamówienia, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kolejne 14 dni. Promo-Mix nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe z późniejszej realizacji zamówienia. KLIENT będzie poinformowany o takiej sytuacji telefonicznie lub e-mail.

5. Istnieje możliwość wysyłki towaru inną firmą spedycyjną wskazaną przez KLIENTA.

6. Koszt przesyłki określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w zależności od jego wagi oraz gabarytów i doliczany jest do wystawianej faktury VAT.

§ 4
PŁATNOŚCI


1. W przypadku przesyłek kurierskich firmą DHL, faktura VAT wysyłana jest w formie papierowej łącznie z zamówieniem. Faktury umieszczane są pod listami przewozowymi na jednej z paczek.

2. Płatności należy dokonywać na wskazane na fakturze VAT lub fakturze PRO-FORMA konto bankowe.

3. Na wyraźne życzenie KLIENT może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty w przeciwnym wypadku płatności dokonywane są na podstawie wygenerowanego przez sklep numeru zamówienia.

4. Koszty transportu pokrywane są:

5. Wszelkie dodatkowe koszty transportu powstałe z tytułu np. braku odbiorcy w trakcie dostarczenia przesyłki - ponosi KLIENT.

    przez Klienta .
    przez www.sklep.promo-mix.pl - jeżeli zostało to ustalone w trakcie negocjacji z klientem

 

§ 5
ZWROTY i REKLMACJE


1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy Promo-Mix i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej.

2. KLIENT może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi znamion użytkowania i jest w oryginalnym opakowaniu. Towary uszkodzę nie posiadające oryginalnych opakowań nie podlegają reklamacji.

3. Produkty poddane usłudze znakowania nie podlegają zwrotowi.

4. Klient ponosi wszelki koszty związane z transportem reklamowanego lub zwracanego towaru. Zwrot dotyczy tylko i wyłącznie produktów nie oznakowanych.

5. Z zamówienia można zrezygnować tylko i wyłącznie do momentu gdy sklep Promo-Mix nie podjął działań związanych z: zamówieniem produktów oraz ich znakowaniem.

6. W przypadku rezygnacji z zamówienia po upływie 7 dni od daty wpłynięcia zamówienia klient zobowiązuje się do zapłaty pełnej kwoty za realizowane zamówienie oraz wszelkie dodatkowe kosztów jakie sklep Promo-Mix poniósł w trakcie realizacji.  

7. W przypadku wykrycia uszkodzenia otrzymanego towaru, KLIENT zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w obecności kuriera dostarczającego. Spisanie protokołu szkody powinno nastąpić w dniu odebrania wadliwej przesyłki.  

8. Reklamacje uszkodzonego towaru nie będą rozpatrywane w przypadku gdy KLIENT nie dostarczy kserokopii protokołu szkody.

9. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest odesłanie towaru na własny koszt lub dostarczenie go osobiście do siedziby firmy. Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagane jest dostarczenie przez KLIENTA dowodu zakupu towaru oraz nr zamówienia, oraz opisu zaistniałej szkody.

§ 6
PROMOCJE i RABATY

1. Obowiązujące promocje widoczne są na stronie głównej sklepu oraz w zakładce promocje.

2. Oferty promocyjne oraz informacje o nowościach przesyłane są do klientów, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie oraz otrzymywanie korespondencji marketingowej.

3. Rabaty przydzielane są stałym klientom, oraz przy zakupach ilościowych i wartościowych. Rabaty są ustalane indywidualnie.

4. Rabaty nie dotyczą produktów promocyjnych lub tych których cena została już obniżona.

5. Dla agencji reklamowych oferujemy indywidualnie przydzielone progi rabatowe.

§ 7
POLITYKA CENOWA I PRODUKTY

1. Wszystkie ceny podawane w sklepie są cenami netto i nie zawierają 23% podatku VAT.

2. Wszystkie zamówienia nietypowe wyceniane są indywidualnie.

3. Promo-Mix dołożył wszelkich starań, aby opisu produktów była rzetelne i zrozumiałe dla KLIENTA, w przypadku dostrzeżenia błędów prosimy o zgłaszanie ich obsłudze sklepu.

4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w opisach dostarczonych przez dostawców zewnętrznych.

 

§ 8
INFORMACJE KOŃCOWE

 

1. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu.

2. Prezentowane na stronie www.sklep.promo-mix.pl produkty zostały umieszczone do celów informacyjnych.

3. Oferta prezentowana na stronie ww.sklep.promo-mix.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym Promo-Mix oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu.

5. Uwaga! Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne zamówienia ze strony Kupującego, jak również za ewentualne błędy i przekłamania kolorystyczne wynikające ze względów technicznych.
 

§ 9
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
      Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:     

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Promo-Mix, ul. Żeglarska 4/4, Borkowo 80-180, NIP: 604-008-16-40      2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Daniel Murawski (e-mail dm@promo-mix.pl).     

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zawarcia i wykonania umów: sprzedaży, transportu, usługi znakowania i pakowania. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 pkt b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy i podjęcia działań przed zawarciem umowy.     

4. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Zapewniamy również Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody. Państwa dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego.     

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 pełnych lat obrotowych od czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą.     

6. Do Pani/Pana danych osobowych w celach niekomercyjnych, mogę mieć dostęp nasze podmioty przetwarzające jak kancelaria prawna, firmy windykacyjne, dostawcy, firmy kurierskie i transportowe tylko i wyłącznie w celu realizacji umów oraz firmy współpracujące przy realizacji kampanii marketingowych.     

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.     

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.    

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.     
Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych klientów, w związku z wejściem w życie przepisów RODO chcemy Państwa zapewnić, że firma Promo-Mix.pl wprowadziła i w pełni stosuje w swojej działalności wewnętrzny System Ochrony Danych Osobowych dostosowany do wymagań RODO. Wszelkie dane osobowe przetwarzane przez Promo-Mix.pl podlegają najwyższej możliwej ochronie.